Databases available for Grape BLAST

Nucleotide sequence databases

12X Grape Genome
12X Grape genome sequence

V1 gene
V1 gene prediction (UTR+CDS+INTRON)

V0 gene
V0 gene prediction (UTR+CDS+INTRON)
V1 mRNA
V1 mRNA (UTR+CDS)

V0 mRNA
V0 mRNA (UTR+CDS)

Protein sequence databases